GDPR

Nosūtot pieteikumu, Jūs brīvprātīgi sniedzāt uzņēmumam savus personas datus.

Gadījumā, kad pasūtijuma piegādā SIA «POLYFASAD» jūsu personas dati būs pārsutiti kompanijai kūra piegādā pasūtījumu.

Datus apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Jums jebkurā laikā ir tiesības pieprasīt informāciju par Jūsu personas datu izmantošanu, kā arī prasīt dzēst Jūsu datus.